Yhteystiedot Palaute Sivukartta Haku
 
Etusivu > Henkilöstön kehittämispalvelut

Henkilöstön kehittäminen

Organisaation kilpailukykyisen toiminnan edellytyksenä on tuottaa yhä enemmän entistä pienemmillä resursseilla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että henkilöstön osaamisen on kehityttävä koko ajan, ja etenkin johdon ja lähiesimiesten toiminnassa tulisi olla yrittäjämäinen asenne. Henkilöstön osaamisen tulee olla organisaation strategisen linjauksen mukaista ja päivittäisen toiminnan kannalta oikeanlaatuista.

Tänä päivänä organisaatiot sopeuttavat henkilöstöresursseja taloudellista tilannetta vastaaviksi. Tämä johtaa liian usein tilanteeseen, jossa resursseja ylikäytetään ja organisaation joustavuus ja ketteryys vaarantuvat. Tämä ei voi olla pitkällä tähtäimellä yrityksen edun mukaista. Se tulee todennäköisesti, jo lyhyemmälläkin aikavälillä vaikuttamaan yrityksen kykyyn rekrytoida pätevää työvoimaa – tyytymätön henkilökunta on tehokas tapa pilata työnantajamaine. Myös henkilökunnan sairastumiset ja lyhytaikaiset poissaolot voivat lisääntyä.

Työmenestykseen vaikuttavia tekijöitä

Yrityksen ulkopuoliset tahot eivät yleensä pysty riittävän hyvin määrittelemään mitä ammatillista osaamista yrityksessänne tulisi kehittää. Tämän voi jokainen yritys arvioida parhaiten itse.

Mitä ei tiedetä, siihen satsataan koulutuksella

Keitä ovat ne ihmiset yrityksessä joiden kouluttamisesta on eniten hyötyä? Kenen kohdalla se mahdollisesti on yrityksen kannalta turhaa tai tarpeetonta?

Kaikilla työntekijöillä on kuitenkin myös ominaisuuksia, jotka ovat työmenestyksen kannalta keskeisessä asemassa, mutta joita yritys ei syystä tai toisesta tunnista tai hyödynnä täysimääräisesti. Työntekijöiden kompetenssien tunnistamisessa, ja niiden peilaamisessa työtehtäviin yritykset usein tarvitsevat ulkopuolista apua.

Sercado Group on osa MRINetwork-organisaatiota, joka toimii yrityksesi yhteistyökumppanina henkilöstön kehittämistarpeissa. Toiminta-ajatuksenamme on varmistaa, että asiakkaillamme on mahdollisuus sijoittaa oikeat ihmiset oikeaan paikkaan osaamisen ja motivaation perusteella.

Yleensä kehittämispalveluja käytetään silloin, kun yritykseen rekrytoidaan lisää henkilökuntaa, tai kun henkilöstön määrää joudutaan sopeuttamaan alaspäin. Tehokkaimmillaan se kuitenkin on jatkuvana prosessina, joka toistetaan säännöllisin välein, ja liitetään osaksi yrityksen omaa henkilöstöpolitiikkaa.

Toimintamme perustana ovat ammattitaito, rehellisyys, tinkimätön sitoutuminen ja kaikkien osapuolten arvostus.  Tästä syystä monet alansa globaalit markkinajohtajat ovat valinneet yhteistyökumppanikseen juuri MRINetworkin.