Yhteystiedot Palaute Sivukartta Haku
 
Etusivu

SERCADO GROUP OY:N INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä
koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme
on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi
kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Sercado Group Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa
omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai
lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja
henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa
sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää
muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista
tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa
Sercado Group Oy:stä, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat
tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena neuvontana. Sercado Group Oy tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Sercado Group Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Sercado Group Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille
linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.
Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden
vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä.
Sercado Group Oy:llä on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa
kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Sercado Group Oy:lle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu
aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista
tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Sercado Group Oy:lle lähetetyn
aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa
olevan henkilötietolain mukaisesti.     Rekisteriselosteemme  

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja
(IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia
sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän jättäessä meille tietonsa tai, jos kävijä
muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun yhteydessä ole
muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi työpaikan hakuun tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Jos kävijä lähettää Sercado Group Oy:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias,
tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Sercado Group Oy:lle on ao. henkilön tai
huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa
käsiteltäväksi Sercado Group Oy:n lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn
suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Sercado Group Oy on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteella
Sercado Group Oy, Yrjönkatu 23 A 3, 00100 Helsinki.